Český lékopis 1997

2.2.4   Vztah mezi reakcí roztoku, přibližnými hodnotami pH a zabarvením některých indikátorů

2001

k 10 ml zkoušeného roztoku se přidá 0,1 ml indikátoru, pokud není předepsáno v tabulce 2.2.4-1 jinak.

Tab. 2.2.4-1

Reakce pH Indikátor Zbarvení
zásaditá

slabě zásaditá

silně zásaditá
> 8

8,0 - 10,0

> 10
papír lakmusový červený R
modř thymolová RS (0,05 ml)
fenolftalein RS (0,05 ml)
modř thymolová RS (0,05 ml)
papír s fenolftaleinem R
modř thymolová RS (0,05 ml)
modré
šedé nebo fialově modré
bezbarvé nebo růžové
šedé
červené
fialově modré
neutrální

neutrální na červeň
methylovou
neutrální na fenolftalein
6,0 - 8,0

4,5 - 6,0


< 8,0
červeň methylová RS
červeň fenolová RS (0,05 ml)
červeň methylová RS


fenolftalein RS (0,05 ml)

žluté

oranžově červené

bezbarvé; růžové nebo červené po přidání 0,05 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l

kyselá

slabě kyselá

silně kyselá
< 6

4,0 - 6,0

< 4
červeň methylová RS
modř bromthymolová RSI
červeň methylová RS
zeleň bromkresolová RS
papír s červení Kongo
oranžové nebo červené
žluté
oranžové
zelené nebo modré
zelené nebo modré