Český lékopis 1997

2.4.13 Sírany

Všechny roztoky použité v této zkoušce se připravují z vody destilované R.

K 1,5 ml zákadního roztoku síranů (10 µg SO4/ml) (1) se přidá 1 ml roztoku chloridu barnatého R (250 g/l). Protřepe se a nechá se 1 min stát. Pak se přidá 15 ml zkoušeného roztoku a 0,5 ml kyseliny octové R. Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití 15 ml základního roztoku síranů (10 µg/ml) místo zkoušeného roztoku.

Po 5 min zkoušený roztok neopalizuje intenzivněji než porovnávací roztok.