Český lékopis 1997

2.4.14 Síranový popel

Křemenný nebo platinový kelímek se žíhá 30 min do červeného žáru, nechá se vychladnout v exsikátoru a zváží se. Zkoušená látka se naváží do kelimku, přidají se 2 ml kyseliny sírové zředěné RS, zahřívá se nejdříve na vodní lázni, pak opatrně nad plamenem a potom postupně až do asi 600 °C. V zahřívání se pokračuje, až zmizí všechny černé částice. K vychladlému zbytku se přidá několik kapek kyseliny sírové zředěné RS a stejným způsobem se znovu zahřívá a spaluje. K vychladlému zbytku se přidá několik kapek uhličitanu amonného RS, odpaří se, opatrně se žíhá, nechá se vychladnout, zváží se a žíhání se opakuje po 15 min až do konstantní hmotnosti.