Český lékopis 1997

2.4.3 Vápník

Všechny roztoky použité v této zkoušce se připravují z vody destilované R

K 0,2 ml základního roztoku vápníku (100 µg Ca/ml) v lihu se přidá 1 ml štávelanu amonného RS. Po 1 min se přidá směs 1 ml kyseliny octové zředěné RS a 15 ml roztoku obsahujícího předepsané množství zkoušené látky a protřepe se.

Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití směsi 10 ml základního roztoku vápníku (10µg Ca/ml), 1 ml kyseliny octové zředěné RS a 5 ml vody destilované R.

Po 15 min se zkoušený roztok nezakalí intenzívněji než porovnávací roztok.