Český lékopis 1997

2.4.4 Chloridy

Obr. 2.4.2-1 Přístroj zkoušku A na arsen Rozměry v milimetrech

Pro

Limitní

K 15 ml zkoušeného roztoku se přidá 1 ml kyseliny dusičné zředěné RS a směs se najednou přelije do zkumavky obsahující 1 ml dusičnanu stříbrného RS2.

Stejným způsobem se připraví porovnávací roztok za použití 10 ml základního roztoku chloridů (Sµg Cl/ml) a 5 ml vody R. Roztoky se nechají stát za chránění před světlem.

Po 5 min zkoušený roztok neopalizuje nebo se nezakalí intenzívněji než porovnávací roztok. Opalescence nebo zákal se pozoruje ze strany proti černému matnému pozadí.