Český lékopis 1997

2.4.9 Železo

Předepsané množství zkoušené látky se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml nebo se použije 10 ml předepsaného roztoku. Přidají se 2 ml roztoku kyseliny citronové R (200 gn) a 0,1 ml kyseliny thioglykolové R. Promíchá se, zalkalizuje se amoniakem 17,5 RS a zředí se vodou R na 20 ml (zkoušený roztok). Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití 10 ml základního roztoku železa (1 µg Fe/ml).

Po 5 min není růžové zbarvení zkoušeného roztoku intenzívnější než zbarvení porovnávacího roztoku.