Český lékopis 1997

Quercus cortex

N

Dubová kůra

Synonymum. Cortex quercus

Je to usušená kůra mladých větví a kmenů druhu Quercus robur L. nebo druhu Quercus petraea (MATT.) LIEBL. nebo jejich směs. Obsahuje nejméně 3,0 % tříslovin.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Žlábkovitě až rourkovitě svinuté kousky, až 3 mm silné, různě dlouhé. Kůra je na svrchní straně šedohnědá až stříbřitě šedá, hladká, lesldá, někdy s bělavými, příčně protáhlými lenticelami; na vnitřní straně světle hnědá až červenohnědá, hrubě podélně rýhovaná. 10m je tříštivý, hrubě vláknitý.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je světle hnědý až červenohnědý, vláknitý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: svazky lýkových vláken provázených komůrkovými vlálrny; bezbarvá, silně ztlustlá vlákna j e dnotlivě nebo ve skupinách; úlomky korku z buněk plochých, tenkostěnných buněk s nahnědlým až načervenalým obsahem; sklereidy se silně ztlustlými, zdřevnatělými, vrstevnatými stěnami se zřetelně patrnými dvojtečkami, jednotlivě nebo ve skupinách; krystaly a drúzy šťavelanu vápenatého; skupiny vláken s úzkým luminem a žlutými tečkovanými stěnami.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu HR.

  Zkoušený roztok. 1 g práškované drogy (710) se smíchá s 10 ml lihu R 30% (V/V) a zahřívá se 30 min na vodní lázni pod zpětným chladičem. Po ochlazení se zfiltruje.

  Porovnávací roztok. 30 mg taninu R a 10 mg kyseliny gallové R se rozpustí v 10,0 ml acetonu R

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů (20 mm x 3 mm) po 20 µl obou roztoků. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé Pc, vody R a ethylacetatu R (10 + 10 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší v proudu horkého vzduchu a ještě horká se postříká roztokem difenylboryloxyethylaminu R (10 g/l) v methanolu R Pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině modrá skvrna (tanin) a v horní třetině druhá modrá skvrna (kys. gallová). Na chromatogramu zkoušeného roztoku j e modrozelená skvrna odpovídající polohou skvrně taninu na chromatogramu porovnávacího roztoku; pod ní je další modrá a načervenalá skvrna. V poloze odpovídající skvrně kyseliny gallové na chromatogramu porovnávacího roztoku je modrozelená skvrna a mezi touto skvrnou a čelem chromatogramu je modrá a načervenalá skvrna. V dolní části chromatogramu mohou být další namodralé a nažloutlé skvrny.

 4. 0,1 ml zkoušeného roztoku ze Zkoušky totožnosti C se smíchá se 100 ml vody R a s 0,1 ml roztoku chloridu železitého R (100 g/l) v lihu 96% R; vzniká šedomodré až šedozelené zbarvení.

 5. 1 ml zkoušeného roztoku ze Zkoušky totožnosti C se smíchá se 2 ml roztoku vanilinu R (10 g/l) v kyselině chlorovodíkové R; vznikne červené zbarvení.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 2 % a nejvýše 5 % částí kůry silnějších než 6 mm.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %; 2,000 g práškované drogy (710) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 6,0 %.

  Stanovení obsahu

  Zkouška se provádí za ochrany před světlem. Pro přípravu se použije voda prostá oxidu uhličitého R

  0,500 g práškované drogy (710) se v kuželové baňce smíchá se 150 ml vody R. Zahřeje se k varu a zahřívá se dalších 30 min ve vodní lázni pod zpětným chladičem. Ochladí se pod tekoucí vodou, směs se převede do odměrné baňky a zředí se vodou R na 250,0 ml. Po usazení částic drogy se roztok zfiltruje filtračním papírem o průměru 12 cm. Prvních 50 ml filtrátu se odstraní.

  Veškeré polyfenoly. 5,0 ml filtrátu se zředí vodou R na 25,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se smíchají s 1,0 ml kyseliny fosfowolfamové RS a 17,0 ml roztoku uhličitanu sodného R (380 g/l). Přesně po 2 min po přidání posleďního roztoku se měří Absorbance (2.2.25) v maximu při 750 nm (A, ) za použití vody R jako kontrolní tekutiny.

  Polyfenoly neadsorbovatelné na kožní prášek. K 10,0 ml filtrátu se přidá 0,10 g kožního prášku CPcL a 60 min se intenzívně protřepává, pak se zfiltruje. 2,0 ml filtrátu se smíchají s 1,0 ml kyseliny fosfowolframové RS a 17,0 ml roztoku uhličitanu sodného R (380 g/l). Přesně po 2 min po přidání posledního roztoku se měří Absorbance (2.2.25) v maximu při 750 nm (A2) za použití vody R jako kontrolní tekutiny.

  Porovnávací roztok. 50,0 mg pyrogallolu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se smíchá s 1,0 ml kyseliny fosfowolframové RS a 17,0 ml roztoku uhličitanu sodného R (380 g/l). Přesně 2 min po přidání posledního roztoku a do 15 min po rozpuštění pyrogallolu se měří Absorbance (2.2.25) roztoku v maximu při 750 nm (A3) za použití vody R jako kontrolní tekutiny.

  Obsah tříslovin v procentech se vypočítá podle vzorce:

  3,125 · (A1 - A2) ,
  A3 · m

  v němž značí:

  m - navážku drogy v gramech.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem.