Český lékopis 1997

Iodi solutio aquosa

N

Vodný roztok jodu

Synonymum. Solutio iodi aquosa

Je to roztok jodu (I, Ar 126,90) s přísadou jodidu draselného (KI, Mr 166,00). Obsahuje 0,90 % až 1,10 % volného jodu a 2,4 % až 2,6 % jodidu draselného.

Příprava

Iodum 10,0 g
Kalii iodidum 25,0 g
Aqua purificata 965,0 g

Jodid draselný se rozpustí ve 25 ml čištěné vody a přidá se jod. Po jeho rozpuštění se roztok doplní čištěnou vodou do 1000 g a zfiltruje se.

Vlastnosti

Tmavě červenohnědá tekutina charakteristického pachu.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,1 ml se zředí 10 ml vody R a přidá se 1 ml škrobu RS; vznikne modré zbarvení, které zahřátím mizí a po ochlazení se opět objeví (jod).

  2. 5 ml se odpaří na vodní lázni do sucha. Zbytek se opatrně žíhá tak dlouho, dokud se vyvíjejí fialové páry. Bílý zbytek se po vychladnutí rozpustí v 5 ml vody R. Roztok se použije také ve zkoušce C. K 1 ml tohoto roztoku se přidá 0,1 ml chloridu železitého RSI, 1 ml chloroformu R a protřepe se; chloroformová vrstva se zbarví fialově (jodid).
  3. Ke 3 ml roztoku ze zkoušky B se přidá 0,2 ml hexanitrokobaltitanu sodného RS; vylučuje se žlutá sraženina (draslík).

Stanovení obsahu

Volný jod. 2,500 g se zředí 20 ml vody R a titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/l VS do slabě žlutého zbarvení. Potom se přidá 1 ml škrobu RS a dotitruje se do odbarvení.

1 ml thiosíranu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 12,69 mg I.

Jodid draselný. 5,000 g se zředí 40 ml vody R, přidá se 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a zvolna se titruje dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l 0S za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) (stříbrná a nasycená kalomelová elektroda).

1 ml dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS odpovídá 16,60 mg KI.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech nereagujících s jodem, chráněn před světlem.