Český lékopis 1997

Matricariae extractum fluidum

2001

Heřmánkový extrakt tekutý

Vyrábí se z drogy Matricariae flos. Obsahuje nejméně 0,30 % modré zbytkové silice.

Výroba

Vyrábí se z drogy a směsi 2,5 dílů roztoku amoniaku R (10%), 47,5 dílů vody R a 50 dílů lihu 96% R vhodným způsobem uvedeným v článku Extracta.

Vlastnosti

Nahnědlá čirá tekutina intenzívního charakteristického pachu a charakteristické hořké chuti. Je mísitelný s vodou a s lihem 96% za vzniku zákalu, dobře se rozpouští v lihu 50% (V/V).

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R.

  Zkoušený roztok. l0 ml extraktu se protřepe v dělicí nálevce dvakrát 10 ml pentanu R. Spojené pentanové vrstvy se vysuší 2 g síranu sodného bezvodého R a zfiltrují se. Filtrát se odpaří na vodní lázni do sucha a zbytek se rozpustí v 0,5 ml toluenu R.

  Porovnávací roztok. 4 mg guajazulenu R, 20 mg levomenolu R a 20 mg bornylacetatu R se rozpustí v 10 ml toluenu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95 j po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je několik skvrn zhášejících fluorescenci, z nichž dvě hlavní skvrny jsou ve střední třetině (en-yn-dicykloether). Pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je ve střední části intenzívně modře fluoreskuující skvrna (hemiarin). Vrstva se postříká anisaldehydem RS, suší se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C a pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je ve spodní třetině červenofialová až modrofialová skvrna (levomenol), ve střední třetině žlutohnědá až šedozelená skvrna (bornylacetat) a v horní třetině červená až červenofialová skvrna (guajazulen). Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou v dolní třetině žloutohnědé až zelenožluté a fialové skvrny a červenofialová až modrofialová skvrna odpovídající levomenolu na chromatogramu porovnávacího roztoku; nahnědlá skvrna (en-yn-dicykloether) odpovídá polohou bornylacetatu na chromatogramu porovnávacího roztoku; červená nebo červenofialová skvrna (chamazulen) odpovídá polohou guajazulenu na chromatogramu porovnávacího roztoku a těsně nad ní je jedna nebo dvě modré až modrofialové skvrny. Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být přítomny další slabě zbarvené skvrny.

  B. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R. Zkoušený roztok. Zkoušený extrakt.

  Porovnávací roztok. 1,0 mg kyseliny chlorogenové R, 2,5 mg hyperosidu R a 2,5 mg rutinu R se rozpustí v 10 ml methanolu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R, kyseliny octové ledové R, vody R a ethylacetatu R (7,5 + 7,5 + 18 + 67) po dráze 15 cm. Vrstva se suší při 100 °C až 105 °C a ještě teplá se postříká roztokem difenylboryloxyethylaminu R (10 g/l) v methanolu R a potom roztokem makrogolu 400 R (50 g/l) v methanolu R, suší se asi 30 min na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm.

  Na chromatogramu porovnávacího roztoku je ve střední části světle modře fluoreskující skvrna (kyselina chlorogenová), pod ní žlutohnědě fluoreskující skvrna (rutin) a nad ní žlutohnědě fluoreskující skvrna (hyperosid). Na ehromatogramu zkoušeného roztoku jsou: žlutohnědě fluoreskující skvrna odpovídající skvrně rutinu nachromatogramu porovnávacího roztoku, světle modře fluoreskující skvrna odpovídající skvrně kyseliny chlorogenové na chromatogramu porovnávacího roztoku, žlutohnědě fluoreskující skvrna odpovídající polohou hyperosidu na chromatogramu porovnávacího roztoku; nad žlutohnědě fluoreskující skvrnou je zeleně fluoreskující skvrna, několik namodrale nebo nazelenale fluoreskujícich skvrn a v blízkostí čela nažloutle fluoreskující skvrna.

Zkoušky na čistotu

Ethanol (2.9.10). 38 % (VN) až 53 % (VN).

Methanol a 2-propanol (2.9.11). Vyhovuje požadavkům zkoušky Methanol a 2-propanol uvedené v článku Extracta, odstavec Extracta fluida.

Zbytek po odpaření. Nejméně 12,0 %;stanoví se způsobem uvedeným v článku Extracta, odstavec Extracta fluida.

Stanovení obsahu

20,0 g extraktu se v 1000ml baňce s kulatým dnem smíchá s 300 ml vody R a destiluje se do konečného objemu 200 ml destilátu. Destilát se převede do dělicí nálevky, přidá se 65 g chloridu sodného R a po rozpuštění se roztok protřepe třikrát vždy se 30 ml pentanu R, který byl použit k promytí zpětného chladiče a banky. Spojené pentanové vrstvy se vysuší 2 g síranu sodného bezvodého R a zfiltrují se do vysušené (3 h v exsikátoru) a předem zvážené 100ml baňky s kulatým dnem. Vrstva síranu sodného bezvodého a filtr se promyjí dvakrát 20 ml pentanu R. Pentan se odpaří na vodní lázni při 45 °C. Zbytek pentanu se odstraní proudem vzduchu během 3 min. Baňka se 3 h suší v exsikátoru a zváží se. Zbytková silice je modrá (chamazulen).

Uchovávání

V dobře uzavřeném obalu, chráněn před světlem.