Český lékopis 1997

Acidi borici solutio 3%

N

Roztok kyseliny borité 3%

Je to roztok kyseliny borité. Obsahuje 2,85 % až 3,15 % H3BO3 (Mr 61,83).

Příprava

Acidum boricum 3,0 g
Aqua purificata 97,0 g

Kyselina boritá se rozpustí v čištěné vodě zahřáté na 60 °C až 70 °C a roztok se zfiltruje.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina.

Zkouška totožnosti

5 ml se odpaří na porcelánové misce na vodní lázni do sucha, zbytek se rozpustí ve 3 ml lihu 96% R a přidá se 0,5 ml kyseliny sírové R. Tento roztok po zapálení hoří plamenem, který je zvláště na okraji zeleně zbarvený (kyselina boritá).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. Zkoušený přípravek je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 4,0 až 5,0.

  Stanovení obsahu

  3,500 g se smíchá s 10 ml čerstvě připraveného roztoku sorbitolu R (200 g/l) předem zneutralizovaného hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS na 0,5 ml modři thymolové RS do zeleného zbarvení a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do stejného zbarvení.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 6,183 mg H3BO3.

  Uchovávání

  Viz článek Liquida ad usum dermicum. V chladnu.

  Vydávání

  Předepíše-li lékař Solutio acidi borici nebo Acidum boricum solutum nebo Aqua borica a z návodu k použití je zřejmé, že jde o přípravek určený k podání do oka, vydá se Acidi borici oculoguttae nebo Acidi borici aqua ophthahnica.