Český lékopis 1997

Octyldodecanolum

Oktyldodekanol

CAS 5333-42-6

Je to kondenzační produkt nasycených kapalných mastných alkoholů. Obsahuje nejméně 90 (RS)-2-oktyl-1-dodekanolu (C20H42O; Mr 298,55), zbytek se skládá především z příbuzných alkoholů.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá až nažloutlá olejovitá kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96 %.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Relativní hustota, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti. B. Zkouška Index lomu, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Zkouška Hydroxylové číslo, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti. D. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu. Zkoušený roztok. 0,2 g se rozpustí v toluenu R a zředí se jím na 20 ml.

    Porovnávací roztok. 0,2 g oktyldodekanolu CPcL se rozpustí v toluenu R a zřeďí se jím na 20 ml.

    Na vrstvu se nanese odděleně po 2 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se asi 7 ml směsi objemových ďílů roztoku vanilinu R (25 g/l) v lihu 96 % a kyseliny sírové R (1 + 4) a 5 min až 10 min se zahřívá při 130 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Kysele nebo zásadně reagující látky. 5,0 g se pečlivě míchá 1 min se směsí 0,1 ml modři bromthymolové RS1,2 ml heptanu R a 10 ml vody R. Je-li vodná vrstva modrá, spotřebuje se na změnu zbarvení roztoku na žluté nejvýše 0,15 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS. Je-li vodná vrstva žlutá, přidá se 0,45 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l a silně se třepe. Nechá se stát do úplného rozdělení vrstev; vodná vrstva je moárá.

Relativní hustota (2.2.5). 0,830 až 0,850. Index lomu (2.2.6). 1,454 až 1,456.

Číslo hydroxylové (2.5.3, Metoda A). 175 až 190.

Číslo jodové (2.5.4). Nejvýše 8,0.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 5,0.

Číslo zmýdelnění (2.5.6). Nejvýše 5, stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml záldadního roztoku olova (10µg Pb/ml)

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,5 %, stanoví se s 2,000 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %, stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Stanovení se provede plynovou chromatografii (2.2.28).

Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v hexanu R a zředí se jím na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 280 °C, teplota nástřikového prostoru na 290 °C a teplota detektoru na 300 °C. Nastříknou se 2 µl zkoušeného roztoku.

Obsah C20H42O v procentech se vypočítá z plochy píku na chromatogramu zkoušeného roztoku metodou vnitřní normalizace.

Uchovávání

Chráněn před světlem.