Český lékopis 1997

Magnesii lactas dihydricus

N

Dihydrát mléčnanu hořečnatého 

C6H10O6Mg . 2H2O Mr 238,48
Mr bezvodého 202,45
 

Je to dihydrát hořečnaté soli kyseliny (S)-2-hydroxypropionové. Vysušen předepsaným způsobem, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C6H10O6Mg.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný ve vroucí vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Ztráta sušením, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti. B. Vyhovuje zkoušce na mléčnany (2.3.1).
  2. Vyhovuje zkoušce na hořčík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,000 g se rozpustí zahřátím ve vodě prosté oxidu uhličitého R a po ochlazení se jí zředí na 100,0 ml.

Roztok 51. 5,0 g se rozpustí zahřátím ve vodě destilované R a po ochlazení se jí zředí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok HŽ7 (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 7,5 až 9, 0; měří se roztok S.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -10° až -12°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok S.

Chloridy (2.4.4). 10 ml roztoku S 1 se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (50 µg/g).

Sírany (2.4.13). 7,5 ml roztoku S 1 se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (200 µg/g).

Vápník (2.4.3).1 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na vápník (0,5 %).

Těžké kovy (2.4.8). 20 ml roztoku S 1 se zředf vodou R na 24 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije 1 ml základní roztoku olova (10 /tg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 2 ml roztoku S 1 se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (50 µg/g).

Ztráta sušením (2.2.32). 12,0 % až 15,5 %; 0,500 g se suší v sušárně při 125 °C. Vysušená látka se použije ke Stanovení obsahu.

Stanovení obsahu

0,200 g vysušené látky se rozpustí zahřátím ve vodě R, zředí se jí po ochlazení na 200 ml a provede se chelatometrická titrace hořčMcu (2.5.11).

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 20,25 mg C6H10O6Mg.

Uchování

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.